Max7 betekent de functionarissen, directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen en agenten van de juridische entiteit die zeggenschap heeft over, het beheer, het onderhoud en de juridische eigenaar van de Website.

1.1.2. De Website betekent de domeinnaam Max7.org.

1.1.3. Bijdragen van gebruikers betekent alle bestanden en tekst die worden ingediend bij de Website door u en andere Gebruikers.

1.1.4. Tevreden betekent alle inhoud op de Websiteinclusief Bijdragen van gebruikers, en, zonder beperking, de tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, animaties, curriculum, boekjes, afbeeldingen (handgetekend of door de computer gegenereerd) interactieve functies en dergelijke.

1.1.5. Gebruiker middel:

1.1.5.1. U, en

1.1.5.2. iedereen die toegang heeft tot de Website in welke hoedanigheid dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, personen:

1.1.5.2.1. zoeken naar Tevreden;

1.1.5.2.2. downloaden Tevreden;

1.1.5.2.3. uploaden Bijdragen van gebruikers Aan de Website1.1.6. Gebruiksvoorwaarden betekent de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Website door iedereen Gebruikers, inclusief alle informatie onder de titel Gebruiksvoorwaarden op deze webpagina.Gebruiker van de Website u verklaart uw instemming met zowel de:

2.1.1. Servicevoorwaarden en

2.1.2. De Website's Privacyverklaring, gepubliceerd op https://www.max7.org/privacy.Gebruiksvoorwaarden van toepassing op alle Gebruikers van de Website.

Max7 heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden. We raden u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke website van derden die u bezoekt.Max7 verleent u hierbij toestemming om te gebruiken Bijdragen van gebruikers zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaardenmits:

4.1.1. uw gebruik van de Website en Bijdragen van gebruikers zoals toegestaan uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden is (d.w.z.: niet voor verkoop of voor winst)

4.1.2. u zult geen enkel deel van de Website en Bijdragen van gebruikers in elk medium voor commerciële doeleinden (d.w.z. u zult geen enkel deel van de Website en Bijdragen van gebruikers voor verkoop of winst)

4.1.3. uw gebruik is in overeenstemming met de Website waarden, die te vinden zijn op https://www.max7.org/about,

4.1.4. uw gebruik niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, en

4.1.5. u zich anderszins aan deze zult houden Gebruiksvoorwaarden.

4.2. Als zodanig Gebruikers van de Website in staat zijn om te kopiëren en/of te verspreiden Tevreden voor persoonlijk gebruik en/of het gebruik van anderen, inclusief, maar niet beperkt tot uw leiders, kinderen, kerk of groep.

4.3. Wanneer Tevreden is gedownload van de Website, Gebruikers toestemming hebben om te wijzigen Tevreden en dien het opnieuw in bij de Website onder voorbehoud van deze Gebruiksvoorwaarden.

4.4 Om toegang te krijgen tot sommige functies van de Website, Gebruikers zal een account moeten aanmaken.

4.4.1. Bij het aanmaken van uw account, Gebruikers moet nauwkeurige en volledige informatie verstrekken. Als een Gebruiker u bent als enige verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt op uw account en u moet het wachtwoord van uw account beveiligen.

4.4.2. U moet dit melden info@max7.org onmiddellijk van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account. Alhoewel Max7 bent niet aansprakelijk voor uw verliezen veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw account, u bent mogelijk aansprakelijk voor de verliezen van Max7 of anderen als gevolg van dergelijk ongeoorloofd gebruik.

4.4.3. U mag nooit het account van een ander gebruiken zonder toestemming.

Kies de informatie die u plaatst op de Website en die u aan anderen verstrekt Gebruikers met zorg.Tevreden op de Website, behalve alle Bijdragen van gebruikersen de handelsmerken, dienstmerken en logo's die daarin zijn opgenomen ("Merken"), zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Max7, onderworpen aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in De Copyright Act 1968 (Cth) (Australië) en andere toepasselijke wetgeving.

5.2. Max7 is niet verantwoordelijk voor Bijdragen van gebruikers.

5.3. Wanneer Gebruikers van de Website bijdragen Tevreden, komen zij overeen:

5.3.1. Tevreden met anonimiteit;

5.3.2. Tevreden zonder enige verwachting van of recht op betaling of andere compensatie op het moment van uploaden of bijdragen aan dergelijke Tevreden, of op enig moment in de toekomst,

5.3.3. Dat de Tevreden kan worden geplaatst op de Website, gereproduceerd, gepubliceerd en gecommuniceerd zonder toeschrijving,

5.3.4. Afstand doen van al hun morele rechten voor Bijdragen van gebruikers,

5.3.5. Toestemming geven voor alles wat wordt gedaan door Max7 of een gebruiker van de Website met betrekking tot Bijdragen van gebruikers die anders zou kunnen neerkomen op een inbreuk op dergelijke morele rechten vanaf punt 5.3,

5.3.6. Dat de Tevreden kan worden gedownload, gekopieerd en gedupliceerd door andere Gebruikers van de Website voor niet-commerciële doeleinden, kosteloos;

5.3.7. Dat Tevreden gedoneerd aan de Website een eeuwigdurende 'open' licentie hebben, wat betekent:

5.3.7.1. Dat Tevreden kan op enigerlei wijze worden gewijzigd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vertaling van dergelijke Tevreden, door andere Gebruikers,

5.3.7.2. Gewijzigd Tevreden kan worden opnieuw gepost naar de Website, en zal onderworpen zijn aan dezelfde 'open' licentie als de originele Tevreden werden bijgedragen met.De Website kan nu of in de toekomst de indiening toestaan Bijdragen van gebruikers en het hosten, delen en/of publiceren van dergelijke Bijdragen van gebruikers. Dit omvat het indienen van Gebruiker Opmerkingen met betrekking tot Tevreden.

6.2. Alle Gebruikers van de Website begrijpen en ermee instemmen dat:

6.2.1. er wordt geen schriftelijke of andere bevestiging gedaan op de Website voor ingediend Bijdragen van gebruikers – alle Bijdragen van gebruikers anoniem worden vermeld op de Website.

6.2.2. Eventuele identificerende kenmerken, met inbegrip van Gebruiker Opmerkingen, kunnen worden verwijderd uit de Tevreden Of de Website om deze anonimiteit te behouden.

6.3. Wanneer Gebruikers van de Website bijdragen Tevreden, gaan zij ermee akkoord dat zij deze toestemming hebben verkregen van alle auteurs van de Bijdragen van gebruikers.

6.4. Alle Bijdragen van gebruikers worden verstrekt zonder enige verwachting van of recht op betaling of andere compensatie.

6.5. U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen Bijdragen van gebruikers en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. In verband met Bijdragen van gebruikers, bevestigt, verklaart en/of garandeert u dat:

6.5.1. u de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en toestemmingen bezit of hebt om te gebruiken en te autoriseren de Website om alle octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten te gebruiken in en op alle Bijdragen van gebruikers om opname en gebruik van de Bijdragen van gebruikers op de wijze die wordt overwogen door de Website en deze Gebruiksvoorwaarden;

6.5.2. indien van toepassing, hebt u de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in de Bijdragen van gebruikers om de naam of beeltenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van de Bijdragen van gebruikers op de wijze die wordt overwogen door de Website en deze Gebruiksvoorwaarden.

6.5.3. Door het indienen van de Bijdragen van gebruikers Aan de Website, verleent u hierbij de Website een onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik, de reproductie, de distributie, het voorbereiden van afgeleide werken van, het weergeven, communiceren, vertalen en uitvoeren van de Bijdragen van gebruikers in verband met of via de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het promoten en herverdelen van een deel of het geheel van de Website (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

6.6. U verleent hierbij ook elke gebruiker van de Website een onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om toegang te krijgen tot uw Bijdragen van gebruikers door de Website, en om dergelijke werken te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, afgeleide werken van te bereiden, weer te geven, te communiceren, te vertalen en uit te voeren Bijdragen van gebruikers zoals toegestaan door de functionaliteit van de Website en onder deze Gebruiksvoorwaarden.

6.7. In verband met Bijdragen van gebruikers, gaat u er verder mee akkoord dat u niet:

6.7.1. materiaal indienen dat auteursrechtelijk beschermd is, beschermd is door een handelsgeheim of anderszins onderworpen is aan eigendomsrechten van derden, waaronder privacy- en publiciteitsrechten, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of toestemming hebt van hun rechtmatige eigenaar om het materiaal te plaatsen en te verlenen de Website alle licentierechten die hierin worden verleend;

6.7.2. onwaarheden of onjuiste voorstellingen publiceren die schade kunnen toebrengen aan de Website, Max7, het merk Max7 of een derde partij;

6.7.3. materiaal in te dienen dat onwettig, obsceen, lasterlijk, lasterlijk, bedreigend, pornografisch, intimiderend, hatelijk, racistisch of etnisch beledigend is, of gedrag aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, een wet overtreedt of anderszins ongepast is;

6.7.4. advertenties of verzoeken van bedrijven plaatsen:

6.7.5. zich voordoen als een andere persoon.

6.8. Max7:

6.8.1. onderschrijft geen Bijdragen van gebruikers of een mening, aanbeveling of advies die daarin wordt uitgedrukt,

6.8.2. wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af in verband met Bijdragen van gebruikers.

6.8.3. staat geen inbreuk op het auteursrecht en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten toe op de Website,

6.8.4. zal alle Tevreden en Bijdragen van gebruikers indien naar behoren meegedeeld dat dergelijke Tevreden of Bijdragen van gebruikers inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een ander.

6.8.5. behoudt zich het recht voor om te verwijderen Tevreden en Bijdragen van gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving.

6.8.6. zal ook een beëindiging van een Gebruiker"s toegang tot de Website voor recidive. Een recidivist is een Gebruiker die meer dan twee keer op de hoogte is gesteld van inbreukmakende activiteiten en/of Bijdragen van gebruikers verwijderd van de Website meer dan twee keer.

6.8.7. behoudt zich ook het recht voor om te beslissen of Tevreden of Bijdragen van gebruikers geschikt zijn en hieraan voldoen Gebruiksvoorwaarden voor andere schendingen dan inbreuk op het auteursrecht en schendingen van de intellectuele eigendomsrechten, zoals, maar niet beperkt tot, pornografie, obsceen of lasterlijk materiaal, of buitensporige lengte. Max7 kan dergelijke verwijderen Tevreden of Bijdragen van gebruikers en/of een Gebruiker's toegang voor het uploaden van dergelijk materiaal in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.

6.9. U begrijpt en erkent dat:

6.9.1. bij gebruik de Website, wordt u blootgesteld aan Bijdragen van gebruikers uit verschillende bronnen, en dat Max7 is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke Bijdragen van gebruikers.

6.9.2. u kunt worden blootgesteld aan Bijdragen van gebruikers die onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend zijn, en u stemt ermee in afstand te doen van, en hierbij afstand te doen van, alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u hebt of kunt hebben tegen Max7 met betrekking tot dit, en ga ermee akkoord om te vrijwaren en vast te houden de Website en Max7 onschadelijk voor zover toegestaan door de wet met betrekking tot alle zaken met betrekking tot uw gebruik van de site.de Website is op eigen risico. Voor zover toegestaan door de wet, Max7 wijzen alle garanties, expliciet of impliciet, in verband met de Website en uw gebruik daarvan.

7.2. De Website geeft geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze site of de inhoud van sites die aan deze site zijn gekoppeld en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor:

7.2.1. fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van de inhoud,

7.2.2. persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot en gebruik van onze website,

7.2.3. ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie en/of financiële informatie die daarin is opgeslagen,

7.2.4. elke onderbreking of stopzetting van de overdracht van of naar onze website,

7.2.5. eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden of dergelijke die door een derde partij naar of via onze website kunnen worden verzonden, en/of

7.2.6. eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Website.

7.3. Max7:

7.3.1. garandeert, onderschrijft, garandeert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor producten of diensten die door een derde partij worden geadverteerd of aangeboden via de Website of een website met hyperlinks of in een banner of andere advertenties, en

7.3.2. zal geen partij zijn bij of op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor het controleren van transacties tussen u en externe leveranciers van producten of diensten.

7.4. Net als bij de aankoop van een product of dienst via welk medium of in welke omgeving dan ook, dient u uw gezond verstand te gebruiken en waar nodig voorzichtig te zijn.Max7 jegens u aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade die voortvloeit uit enigerlei

8.1.1. Fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van de inhoud,

8.1.2. Gebruiker Die Tevreden het onjuist of onnauwkeurig verlenen van machtigingen zoals beschreven in 6.5 van deze Gebruiksvoorwaarden,

8.1.3. Persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot en gebruik van onze website,

8.1.4. Elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie en/of financiële informatie die daarin is opgeslagen,

8.1.5. Elke onderbreking of stopzetting van de transmissie van of naar de Website,

8.1.6. Eventuele bugs, virussen, Trojaanse paarden of dergelijke, die door derden naar of via onze website kunnen worden verzonden, en/of

8.1.7. Eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van uw gebruik van inhoud die is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Website, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, en of het bedrijf al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan door de wet in het toepasselijke rechtsgebied.

8.2. In het geval dat impliciete voorwaarden en garanties niet kunnen worden uitgesloten op grond van de Trade Practices Act 1974 (Cth Australia), Max7 beperkt haar aansprakelijkheid tot de vervanging of wederlevering van gelijkwaardige goederen en diensten.

8.3. U erkent uitdrukkelijk dat Max7 is niet aansprakelijk voor bijdragen van gebruikers of lasterlijk, beledigend of illegaal gedrag van derden en dat het risico van schade of schade door het voorgaande volledig bij u ligt.

8.4. De Website wordt gecontroleerd en aangeboden door Max7 van faciliteiten in Australië. Max7 geen verklaringen afleggen die de Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Degenen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Website van andere rechtsgebieden doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.Max7 van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit:

9.1.1. uw gebruik van en toegang tot de Website;

9.1.2. uw schending van enige voorwaarde hiervan Gebruiksvoorwaarden;

9.1.3. uw schending van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten of privacyrechten; of

9.1.4. elke claim dat een van uw Bijdragen van gebruikers schade heeft toegebracht aan een derde partij.

9.2. Deze verdedigings- en vrijwaringsverplichting zal deze overleven Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website.Gebruiksvoorwaarden, en om zich hieraan te houden en hieraan te voldoen Gebruiksvoorwaarden.Gebruiksvoorwaarden, en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen worden toegewezen door Max7 zonder beperking.de Website wordt geacht uitsluitend gevestigd te zijn in New South Wales, Australië; en

12.1.2. de Website wordt beschouwd als een passieve website die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over de Website of Max7, specifiek of algemeen, in andere rechtsgebieden dan New South Wales.

12.2. Deze Gebruiksvoorwaarden wordt beheerst door de interne materiële wetten van de staat New South Wales, zonder inachtneming van de beginselen van wetsconflicten. Elke claim of geschil tussen u en Max7 die geheel of gedeeltelijk voortkomt uit de Website zal uitsluitend worden beslist door een bevoegde rechtbank in Sydney, New South Wales.

12.3. Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met de Privacyverklaring op http://www.max7.org/privacy en alle andere juridische kennisgevingen gepubliceerd door Max7 op de Website, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Max7 betreffende de Website.

12.4. Indien enige bepaling hiervan Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze bepalingen Gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht blijven.

12.5. Geen afstand van enige voorwaarde hiervan Gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van een dergelijke voorwaarde of een andere voorwaarde, en Max7 het niet doen gelden van enig recht of bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen afstand van een dergelijk recht of bepaling.

12.6. Max7 behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving, en het is uw verantwoordelijkheid om deze te bekijken Gebruiksvoorwaarden voor eventuele wijzigingen.

12.7. Uw gebruik van de Website na elke wijziging hiervan Gebruiksvoorwaarden geeft aan dat u instemt met en akkoord gaat met de herziene voorwaarden.

12.8. U en Max7 ga ermee akkoord dat elke oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met de Website moet beginnen binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan. Anders is een dergelijke oorzaak van actie permanent verjaard.Bijdragen van gebruikers of andere Tevreden inbreuk maakt op uw auteursrechten, dient u een kennisgeving van vermeende inbreuk ("kennisgeving") in te dienen bij Max7 op info@max7.org, waarin de inbreuk op grond van de Copyright Act 1968 (Cth) (Australië) wordt geschetst.

13.2. Het invullen en indienen van een Kennisgeving door u komt neer op een verklaring dat:

13.2.1. U te goeder trouw van mening bent dat het vermeende inbreukmakende gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht,

13.2.2. Dat de informatie in de kennisgeving juist is,

13.2.3. U kunt bewijs van eigendom van het auteursrecht aantonen; en

13.2.4. Dat u ofwel de eigenaar bent van het auteursrecht op het relevante materiaal, ofwel dat u de vertegenwoordiger van de eigenaar van het auteursrecht bent.

13.3. Na ontvangst van een correct ingevulde kennisgeving, Max7 wil:

13.3.1. Het vermeende inbreukmakende materiaal van haar website verwijderen,

13.3.2. Neem contact op met de gebruiker die het vermeende inbreukmakende materiaal heeft bijgedragen,

13.3.3. Hen een kopie van uw Kennisgeving te verstrekken;

13.3.4. Hen in kennis stellen van hun recht om een tegenkennisgeving uit te vaardigen binnen drie maanden na ontvangst van uw Kennisgeving

13.4. Indien de contribuant van het vermeende inbreukmakende materiaal de verwijdering ervan wenst te betwisten, moet hij een tegenkennisgeving indienen bij Max7 die u dan een kopie van deze tegenkennisgeving zal sturen.

13.5. Indien u, na ontvangst van een tegenkennisgeving, niet binnen 30 dagen na ontvangst van een tegenvordering een kort geding aanspant om de vermeende inbreukmakende activiteiten te beperken Max7 u op de hoogte te stellen van de tegenkennisgeving, of u vervolgens in het ongelijk wordt gesteld in een dergelijke procedure, Max7 zal de toegang tot het materiaal op de Max7 website.

Eventuele verdere vragen kunt u richten aan info@max7.org