Servicevoorwaarden

Met behulp van Max7 - algemene informatie

Max7 gebruikers kunnen door het doneren van middelen of verstrekken van feedback over de middelen praktisch deelnemen aan de Max7 Gemeenschap. Alle middelen uit de Max7 zijn anoniem – hebben alle donateurs ingestemd met deze anonimiteit.

Opmerkingen die constructieve feedback geven over het gebruik van bronnen in verschillende contexten worden aangemoedigd op deze website. Uw perspectief is uniek en wellicht ervaring die nuttig is voor anderen in hun ministerie is aangezien zij dienen kinderen en jongeren.

Als u opmerkingen over de middelen leveren gelieve te niet ten koste van de anonimiteit van de producenten van de resource. Als zo'n opmerking is geboekt, wordt u gevraagd om te verwijderen van de opmerking. Als geen actie wordt ondernomen, zal het commentaar worden verwijderd door een moderator. Uw hulp in dit wordt gewaardeerd.

U bent vrij om het gebruik van elke resource Max7 zo lang als het is niet voor winst of andere commerciële doeleinden, het gebruik in overeenstemming is met de waarden van de Max7, die kunnen worden gevonden op http://www.max7.org/about, en uw gebruik niet strijdig is met alle toepasselijke wet- of regelgeving.

Dit betekent dat u kunt:

  • Duplicaat middelen voor uw eigen gebruik en/of het gebruik van uw leiders, de kinderen, de kerk of de groep.

  • Distribueren middelen voor uw eigen gebruik en/of het gebruik van uw leiders, de kinderen, de kerk of de groep.

    • U kunt niet verkopen van middelen of integreren in elke commerciële offering.* *

Als u zich bewust zijn van de Max7 middelen worden verkocht, of vragen neem dan contact info@max7.org.

Als u kopiëren en/of Max7 middelen (of distribueert branden, te verzenden, te dupliceren of wat betekent) moet je verwijzing naar www.max7.org om anderen laten weten over de website en de middelen.

Gelieve verder te lezen voor meer specifieke 'Terms of Service' voor de Max7 website.

1. Uw aanvaarding

DOOR GEBRUIK van en/of een bezoek AAN DEZE WEBSITE (collectief, met inbegrip van alle inhoud die beschikbaar is via de domeinnaam Max7.org, de "Max7 Website" of "Website"), u BETEKENEN UW INSTEMMING AAN ZOWEL DEZE TERMEN EN VOORWAARDEN (de ' Servicevoorwaarden') EN DE TERMEN EN VOORWAARDEN VAN MAX7 PRIVACYVERKLARING, DIE ZIJN GEPUBLICEERD op http://www.max7.org/privacy, EN DIE ZIJN OPGENOMEN HIERIN DOOR VERWIJZING. Als u niet met een van deze voorwaarden instemt, dan gebruik geen de Max7 Website.

2. Max7 Website

A. deze algemene voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Website van Max7, met inbegrip van gebruikers die tevens contribuanten van inhoud op de Website. Max7 heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid, oftewel de praktijken van alle websites van derden. We raden u om te lezen de voorwaarden en privacy policy van elke derde partij website die u bezoekt.

3. Website toegang

A. Max7 verleent u hierbij toestemming voor het gebruik van de Website zoals uiteengezet in deze Servicevoorwaarden, op voorwaarde dat: (i) uw gebruik van de Website zoals toegestaan is uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden (verkoop of winst) (ii) u zal niet kopiëren of distribueren van enig deel van de Website in een medium voor commerciële doeleinden (verkoop of winst) (iii) uw gebruik strookt met de waarden van de Max7 , die kan worden gevonden op http://www.max7.org/about, (iv) uw gebruik niet strijdig is met alle toepasselijke recht of verordening, en (v) u zal anders voldoen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Servicevoorwaarden.

Dit betekent dat max7 gebruikers kunnen kopiëren en/of distribueren van rijkdommen voor persoonlijk gebruik en/of het gebruik van uw leiders, de kinderen, de kerk of de groep.

B. Wanneer Max7 middelen worden gedownload, gebruikers gemachtigd zijn opnieuw doorsturen naar de website van de Max7 onderworpen aan deze algemene voorwaarden te wijzigen van middelen.

C. om toegang tot sommige functies van de Website, zul je een account aanmaken. U mag nooit andermans account zonder toestemming gebruiken. Bij het aanmaken van uw account, moet u accurate en volledige informatie opgeven. U bent zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op uw account en u moet het wachtwoord voor uw account veilig houden. Max7 onverwijld van elke inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account moet u daarover informeren. Hoewel Max7 niet aansprakelijk voor uw verliezen als gevolg van enig ongeoorloofd gebruik van uw account zijn zal, is het mogelijk dat u aansprakelijk voor het verlies van Max7 of anderen toe te schrijven aan dergelijk onbevoegd gebruik.

Kies zorgvuldig de informatie die je post op Max7 en die u verstrekt aan andere gebruikers.

4. Intellectuele-eigendomsrechten

De inhoud op de Website van de Max7, met uitzondering van alle gebruiker bijdragen (zoals hieronder gedefinieerd), inclusief zonder beperking, tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, interactieve functies en het zoals ("inhoud") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's die erin zijn opgenomen ("merken"), zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Max7, onderworpen aan copyright en andere intellectuele eigendomsrechten als gedetailleerde onder Copyright Act 1968 (Cth) (Australië) en andere toepasselijke wetgeving.

Max7 is niet verantwoordelijk voor de inhoud die is geüpload als gebruiker bijdragen.

Wanneer gebruikers een bijdrage leveren middelen komen zij overeen: * om de middelen zonder kosten of heffingen;

  • Om hulpbronnen voorzien van anonimiteit;
  • Ervoor te zorgen dat de middelen kunnen worden geplaatst op de Max7 Website, gereproduceerd, gepubliceerd en meegedeeld zonder naamsvermelding;
  • Ervoor te zorgen dat de middelen kunnen worden gedownload, gekopieerd en gedupliceerd door andere gebruikers van de Max7 voor niet-commerciële doeleinden, kosteloos;
  • Die middelen gedoneerd aan de website Max7 hebben een permanente 'open' licentie, wat betekent: * dat middelen kunnen worden gewijzigd door andere gebruikers van de Max7, * gemodificeerde middelen kunnen worden geplaatst op de website van de Max7, waardoor zal worden onderworpen aan dezelfde 'open' licentie de oorspronkelijke middelen werden bijgedragen met.

5. Gebruiker bijdragen

A. de Max7 Website kunnen nu of in de toekomst toestaan dat het indienen van middelen (video, tekst, audio, grafische voorstellingen of andere) afkomstig van u en andere gebruikers ("User bijdragen") en de hosting, delen, en/of publiceren van dergelijke bijdragen van de gebruiker. Het gaat hierbij om de indiening van opmerkingen van gebruikers met betrekking tot middelen.

B. door het indienen van bijdragen van de gebruiker, gebruikers begrijpt en aanvaardt dat geen schriftelijke of andere bevestiging voor ingezonden bijdragen van de gebruiker zal worden gedaan op de Website van Max7-alle bijdragen van de gebruiker anoniem op de Website staan. Identificeren functies, met inbegrip van de opmerkingen van de gebruiker, kunnen worden verwijderd uit de rijkdommen en/of de website om deze anonimiteit. Bij de indiening van een bijdrage van de gebruiker, gebruikers afzien van al hun morele rechten in de bijdrage van dergelijke gebruiker, stemt in met om het even wat wordt gedaan door Max7 of enige gebruiker van de Website van de Max7 met betrekking tot dergelijke gebruiker-bijdrage die anders tot een inbreuk op dergelijke morele rechten, en de waarborg oplopen kunnen dat zij deze toestemming hebben verkregen van alle schrijvers van de bijdragen van de gebruiker.

C. alle gebruiker bijdragen worden geleverd zonder enige verwachting van of het recht op betaling of andere compensatie.

D. u is uitsluitend aansprakelijk zijn voor uw eigen bijdragen van de gebruiker en de gevolgen van de posten of ze te publiceren. In verband met de bijdragen van de gebruiker, u bevestigen, vertegenwoordigen, en/of garandeert dat: (i) u eigenaar of hebben de noodzakelijke vergunningen, rechten, toestemmingen en machtigingen te gebruiken en toestaan Max7 te gebruiken alle octrooi, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten in en alle bijdragen van de gebruiker om opneming en het gebruik van de bijdragen van de gebruiker op de wijze bedoeld in de Website en deze termijnen van de dienst; en (ii) indien van toepassing, hebt u de schriftelijke toestemming, release, en/of toestemming van elke identificeerbaar individu in de bijdragen van de gebruiker met de naam of de gelijkenis van elke dergelijke identificeerbaar individu om opneming en het gebruik van de bijdragen van de gebruiker op de wijze die door de Website en deze termijnen van de dienst overwogen. Door het indienen van de bijdragen van de gebruiker aan Max7, verleent u hierbij Max7 een onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, sublicenseable en overdraagbare licentie voor het gebruik, reproduceren, distribueren, afgeleide werken van, weergeven voor te bereiden, communiceren, vertalen en uitvoeren van de bijdragen van de gebruiker in verband met of via de Website Max7, inclusief zonder beperking voor de bevordering en herverdeling van de Max7 Website (en daarvan afgeleide werken) in een mediaformaten en via alle mediakanalen geheel of gedeeltelijk.

E. Hierbij geeft u tevens elke gebruiker van de Website Max7 een onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie toegang krijgen tot uw gebruiker-bijdragen via de Website, en om te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werken van voor te bereiden, weergeven, communiceren, vertalen en uitvoeren van dergelijke bijdragen van de gebruiker zoals is toegestaan door de functionaliteit van de Website en onder deze Servicevoorwaarden. F. in verband met de bijdragen van de gebruiker, u verder gaat ermee akkoord dat u niet zult: (i) dienen materiaal dat is copyrighted, beschermd door handelsgeheimen of anderszins onder eigendomsrechten van derden, met inbegrip van privacy en publiciteit rechten, tenzij u de eigenaar van dergelijke rechten bent of toestemming van hun rechtmatige eigenaar om te posten van het materiaal en het verlenen van Max7 alle de licentierechten hierin; (ii) het publiceren van onwaarheden of onjuiste voorstellingen van zaken die, Max7 of enige derde partij beschadigen kunnen; (iii) het indienen van materiaal dat is onwettig, obsceen, lasterlijk, lasterlijk, bedreigend, pornografisch, kwetsend, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend, of moedigt gedrag dat zou worden beschouwd als een strafbaar feit, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, wet overtreden, of anderszins ongepast; (iv) het plaatsen van advertenties of aanbiedingen van bedrijf: (v) zich uitgeven voor een andere persoon.

G. Max7 onderschrijft geen eventuele bijdragen van de gebruiker of elk advies, aanbeveling of advies hierin uitgedrukt en Max7 uitdrukkelijk afstand van enig en alle aansprakelijkheden in verband met de bijdragen van de gebruiker. Max7 staat niet toe dat auteursrecht inbreukmakende handelingen en inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten op de Website, en Max7 verwijdert alle inhoud en bijdragen van de gebruiker als correcte kennisgeving die dergelijke inhoud of bijdragen van de gebruiker inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten. Max7 behoudt zich het recht om inhoud en bijdragen van de gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving. Max7 wordt ook een gebruiker toegang tot haar Website voor herhaalde overtredingen beëindigd. Een recidivist is een gebruiker die is gesteld van meer dan tweemaal inbreuk en/of gebruiker bijdragen heeft verwijderd van de Website meer dan twee keer. Max7 behoudt zich tevens het recht om te beslissen of inhoud of gebruiker bijdragen gelden en in overeenstemming is met deze Servicevoorwaarden voor schendingen dan schending van het auteursrecht en schendingen van intellectuele eigendomsrecht, zoals, maar niet beperkt tot, pornografie, obsceen of lasterlijk materiaal of buitensporige lengte. Max7 kan verwijderen van dergelijke bijdragen van de gebruiker en/of beëindigen van een gebruiker toegang voor het uploaden van dergelijk materiaal in strijd met deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.

H. In het bijzonder als u een auteursrechthouder of een agent hiervan bent en geloven dat de bijdragen van elke gebruiker of andere inhoud inbreuk op uw auteursrechten maakt, u moet verwijzen naar onze Takedown-beleid en legt een "aankondiging van beweerde inbreuk" aan contactpersoon Max7 bij info@max7.org, waarin de inbreuk overeenkomstig de Copyright Act 1968 (Cth) (Australië).

Zie voor meer informatie plezier onze Procedure nemen

I. u begrijpt dat bij het gebruik van de Website van de Max7, u zal worden blootgesteld aan gebruiker bijdragen uit een verscheidenheid van bronnen, en dat Max7 niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, het nut, de veiligheid of de intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke gebruiker-bijdragen is. U verder begrijpt en erkent dat u kan worden blootgesteld aan gebruiker bijdragen die onnauwkeurig, aanvallend, onfatsoenlijk of verwerpelijk zijn, en u stemt ermee in op te heffen, en hierbij afzien, geen wettelijke of billijke rechten of remedies u hebt of wellicht tegen Max7 met respecteren daarvan, en eens te vergoeden en Max7, zijn eigenaars/exploitanten, filialen, en/of licentiegevers, onschadelijk in de ruimste mate toegestaan bedrijfsvoorschrift betreffende alle kwesties in verband met uw gebruik van de site.

6. Garantie Disclaimer

U STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE MAX7 WEBSITE WORDEN OP UW EIGEN RISICO. WIJZEN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE WEBSITE EN UW GEBRUIK DAARVAN IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET, MAX7, HAAR FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS EN AGENTEN. MAX7 GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DEZE SITE, DE INHOUD OF DE INHOUD VAN ENIGE SITES GEKOPPELD AAN DEZE SITE EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EVENTUELE (I) FOUTEN, FOUTEN OF ONJUISTHEDEN VAN DE INHOUD, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF OM HET EVEN WELK EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN (IV) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VANUIT ONZE WEBSITE, (IV) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE KAN WORDEN OVERGEBRACHT NAAR OF VIA ONZE WEBSITE DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (V) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST , E-MAILDE, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE MAX7 WEBSITE. MAX7 NIET RECHTVAARDIGEN, GARANDEREN, EN AANVAARDT ER GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST GEADVERTEERDE OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE MAX7 WEBSITE OF EEN GEKOPPELDE WEBSITE OF GEKENMERKT IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME EN MAX7 ZAL NIET PARTIJ TE ZIJN OF OP ENIGERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR DE CONTROLE VAN IEDERE TRANSACTIE TUSSEN U EN LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL EN OEFENING LET OP WAAR NODIG.

7. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS MAX7 AANSPRAKELIJK VOOR U VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN (I) FOUTEN, FOUTEN OF ONJUISTHEDEN VAN DE INHOUD, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD OOK, DIE VOORTVLOEIEN UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE, (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF EVENTUELE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN , (IV) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN ONZE WEBSITE, (IV) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE, DIE KAN WORDEN OVERGEDRAGEN NAAR OF VIA ONZE WEBSITE DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (V) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST , E-MAILDE, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE MAX7 WEBSITE, OF GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN OF OF NIET HET BEDRIJF IS GEADVISEERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN HET TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED.

IN HET GEVAL DAT ALLE GEÏMPLICEERDE VOORWAARDEN EN GARANTIES NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ONDER DE TRADE PRACTICES ACT 1974 (CTH), BEPERKT MAX7 HAAR AANSPRAKELIJKHEID TOT DE VERVANGING OF HER LEVERING VAN EQUIVALENTE GOEDEREN EN DIENSTEN.

U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT MAX7 IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE BIJDRAGEN VAN DE GEBRUIKER OF HET LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ EN DAT HET RISICO VAN LETSEL OF SCHADE UIT HET VOORGAANDE BERUST GEHEEL BIJ U.

De Website is beheerst en aangeboden door Max7 van de faciliteiten in Australië. Max7 geeft geen enkele garantie dat de Max7-Website geschikt of beschikbaar voor gebruik in andere locaties is. Wie toegang tot of gebruik van de Website van de Max7 uit andere rechtsgebieden doen dit op eigen houtje en zijn verantwoordelijk voor naleving van plaatselijke wetgeving.

8. Vergoeding

U gaat ermee akkoord te verdedigen, te vergoeden en te houden onschadelijk Max7 van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, verplichtingen, kosten of schuld, en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot de erelonen van advocaten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Website van de Max7; (ii) uw schending van enige bepaling van deze termijnen van de dienst; (iii) uw schending van een recht van derden, inclusief zonder beperking eventuele copyright, eigendommen of privacy gelijk te hebben; of (iv) een claim dat een van uw gebruiker bijdragen veroorzaakt schade aan een derde partij. Deze defensie en schadeloosstelling verplichting zal overleven deze termijnen van de dienst en uw gebruik van de Website Max7.

9. Vermogen om te aanvaarden van de algemene gebruiksvoorwaarden

U bevestigt dat u ofwel meer dan 18 jaar oud zijn, of wettelijke ouderlijke of voogd toestemming bezit, en zijn volledig kunnen en bevoegde aangaan vermelde voorwaarden, voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, vertegenwoordigingen en garanties zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden, naleven en te voldoen aan deze termijnen van de dienst. Bent u jonger dan 18 jaar, moet u toestemming van de ouders om deze website te gebruiken.

10. Toewijzing

Deze termijnen van de dienst, en eventuele rechten en licenties verleend hieronder, kunnen niet worden overgedragen of toegewezen door u, maar zonder beperking door Max7 kan worden toegewezen.

11. Geschillen

U stemt ermee in dat: (i) de Max7 Website worden geacht uitsluitend gebaseerd in New South Wales, Australië; en (ii) de Max7 Website worden geacht een passieve website die geen aanleiding tot persoonlijke jurisdictie over Max7, specifieke of algemene, in rechtsgebieden dan New South Wales geeft. Deze termijnen van de dienst is onderworpen aan de interne substantiële wetten van de staat van New South Wales netwerkaanvragen haar strijdige juridische principes. Om het even welk beweren of geschil tussen u en Max7 die zich voordoet in geheel of gedeeltelijk uit de Max7 Website geschiedt uitsluitend door een bevoegde rechtbank gelegen in Sydney, New South Wales. Deze termijnen van de dienst, samen met de privacyverklaring op http://www.max7.org/privacy en andere juridische mededelingen gepubliceerd door Max7 op de Website, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Max7 over de Max7 Website. Als enige bepaling van deze Servicevoorwaarden is door een rechtbank van een bevoegd rechtsgebied als ongeldig beschouwd, doet de nietigheid van een dergelijke bepaling geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen verklaring van afstand van enige bepaling van deze voorwaarden wordt geacht een verdere of voortdurende verklaring van afstand van dergelijke of enige andere termijn, en Max7 niet beweren enig recht of enige bepaling onder deze Servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dergelijke recht of voorziening. Max7 behoudt zich het recht tot wijziging van deze Servicevoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, en het is uw verantwoordelijkheid om deze Servicevoorwaarden voor eventuele wijzigingen. Uw gebruik van de Website van de Max7 na elke wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden zal betekenen uw instemming met en de acceptatie van de herziene voorwaarden. U EN MAX7 KOMEN OVEREEN DAT ENIGE OORZAAK VAN ACTIE DIE VOORTVLOEIEN UIT DE OF IN VERBAND MET DE MAX7 WEBSITE MOET AANVANGEN BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK VAN ACTIE TOENEMEN. DEZE OORZAAK VAN ACTIE IS ANDERS, VOORGOED GEBLOKKEERD.